Idea

Funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie wykracza poza organizowanie kongresów oraz wystaw. Naszą misją jest wspieranie kreowania marki turystyki biznesowej województwa lubelskiego, stymulowanie współpracy regionalnej i międzynarodowej oraz wzmacnianie rozwoju obszarów inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego. Centrum jest również przestrzenią wymiany myśli, idei i transferu wiedzy związanej z planowaniem strategicznym.
Kluczowym zadaniem LCK jest budowanie relacji biznesowych oraz naukowych, które długoterminowo mogą przynieść korzyści gospodarcze dla całego województwa lubelskiego. Dlatego regularnie chcemy spotykać się z przedstawicielami branży turystycznej, nauki oraz biznesu, aby dzielić się wiedzą oraz doświadczeniem związanym z pozyskiwaniem wydarzeń dla regionu oraz budowaniem wspólnej oferty regionu dla potencjalnych klientów.

 

Wizja

Lubelskie Centrum Konferencyjne jest przestrzenią inspirujących spotkań oraz zawiązywania relacji krajowych i międzynarodowych.

Misja

Lubelskie Centrum Konferencyjne:

- wspiera kreowanie marki turystyki biznesowej,

- stymuluje współpracę regionalną i międzynarodową,

- wzmacnia rozwój obszarów inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego

 

 

bip
Zobacz Lubelskie Centrum Konferencyjne LCK w serwisie mojekonferencje.pl