Bezpieczny Obiekt MICE

Akcja Bezpieczny Obiekt MICE ma zapewnić turystom biznesowym, zleceniodawcom spotkań i wydarzeń oraz profesjonalnym organizatorom kongresów (PCO) dostęp do informacji na temat obiektów przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z wytycznymi GIS. Skierowana jest do wszystkich podmiotów świadczących na terenie Polski działalność związaną z organizacją tragów, wystaw i kongresów, prowadzących działalność kulturalną i rekreacyjną oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 

Celem akcji jest:
Propagowanie wiedzy oraz udostępnienie materiałów na temat przygotowania do świadczenia usług w dobie zagrożenia epidemiologicznego.
Budowanie zaufania gości do stanu bezpieczeństwa obiektów przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z przepisami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i GIS.
Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników obiektów, w tym podczas korzystania z usług gastronomicznych świadczonych w obiektach.
Minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Obiekty o pozytywnej opinii otrzymują certyfikat, którym posługiwać się mogą  w działaniach marketingowych przez rok od momentu potwierdzenia przestrzegania zasad i wytycznych.

bip
Zobacz Lubelskie Centrum Konferencyjne LCK w serwisie mojekonferencje.pl